LIVSHJULET

För att kunna laga något behöver vi veta vad som är trasigt.

Livshjulet är en nulägesanalys uppdelad i åtta områden. I analysen betygsätter du varje område på en skala från 1-10, där 1 betyder mycket missnöjd och 10 betyder mycket nöjd.

Steg 1

Fundera kring varje livsområde och poängsätt sedan var du anser att du befinner dig idag. Du kan också lämna en kortare beskrivning på varje område för att få en klarare bild av ditt nuläge.

För att kunna sätta en rättvis bedömning så bör du också veta hur din 10:a ser ut. Vad innebär det för dig att ha en 10:a i t.ex. hälsa eller relationer?

Ta den tid du behöver, det finns inget rätt eller fel. Det är din skattning och du utgår från ditt nuläge.

Detta ger en bild på hur vi upplever livet just nu, kanske blir hjulet inte helt runt utan kantigt, vilket naturligtvis gör att vår resa kan bli lite skumpig.

Steg 2

När du gjort steg 1 tittar på du hjulet igen och fyller i med en annan färg var du önskar vara inom respektive område. Detta kommer att ge en ganska tydlig bild på vilka områden du behöver lägga fokus på.

Om vi tar hälsan som ett exempel så kanske du svarade en 4:a, men önskvärt är en 8:a.

Då får du titta på dina anteckningar vad en 10:a innebär och fundera på vad du behöver göra annorlunda i ditt liv för att uppnå din 8:a.

Det är nu det roliga börjar. Att hitta strategier och vägar för att räta ut vårt hjul för att få en så bekväm resa som möjligt. Detta kan ta lite tid, så stressa inte fram resultat. Se till att skapa en handlingsplan för respektive område och ta ett steg i taget.

Livshjulet som PDF