HUR SER DITT LIV UT OM FEM ÅR?

Vad drömmer du om, hur önskar du att ditt liv skall se ut?

Dröm dig bort eller rättare sagt dröm dig fem år framåt.

Hur ser ditt liv ut då?

Slut ögonen, känn in känslan, hur känns det, hur ser det ut runt omkring dig?

Skriv ned dina känslor och tankar/mål.

Slut sedan ögonen igen och backa tillbaka två år, det vill säga tre år från idag. Var befinner du dig då med tanke på målen du satte om fem år?

Vad har du gjort hittills för att nå dina  femårs mål? Hur känns det, hur ser det ut runt omkring dig?

Skriv ned detta!

Slutligen, backa tillbaka ytterligare ett år, dvs ett år från idag. Var befinner du dig då med tanke på dina tre- respektive femårs mål?

Vad behöver du göra, eller vad har du gjort för att nå dessa mål. Vilka förutsättningar måste du skapa för att nå dina drömmar?

Lycka till. Våga drömma stort, våga satsa för att vinna!!